DDW/D Programma

Naast het reguliere programma komt Driving Dutch Design in 2023 met iets nieuws: DDW/Deliverable of DDW/D. Deelnemers aan DDW/D worden begeleid bij het ontwikkelen van een individuele en effectieve presentatie tijdens de Dutch Design Week (DDW) die past bij de persoon, het bedrijf en product of service. Samen met andere ontwerpers worden de mogelijkheden verkent voor een succesvolle deelname aan DDW.

Deze DDW/D is bedoeld voor ontwerpers met een eigen ontwerpstudio die willen verkennen hoe ze tijdens DDW hoogwaardige nieuwe samenwerkingspartners vinden en nieuwe klanten kunnen verwelkomen. De kernvraag is: Hoe zorg ik dat ik DDW optimaal inzet om zo goed mogelijk mijn studio verder te brengen en verleng ik de impact ook na DDW.

Anders dan het reguliere programma kunnen ontwerpers die in 2022 afgestudeerd aan een designopleiding en een eigen onderneming hebben instappen. Daarnaast is het goed te weten dat DDW/D voor deelnemers aan het reguliere programma facultatief is.

De uiteindelijke aanmelding voor DDW wordt, zoals alle aanmeldingen, door het DDW programma team gecureerd.

Criteria voor deelname

Het DDW/D programma biedt plaats aan ontwerpers die:

  • afgestudeerd zijn aan een designopleiding;
  • een eigen onderneming hebben;
  • vanaf april een relevante en juiste aanmelding voor DDW indienen en aan de DDW criteria voldoen;
  • willen investeren in de voorbereiding van een effectieve ‘deliverable’ voor DDW;
  • beschikbaar zijn voor het bijwonen van de bijeenkomsten die van van maart tot en met juni worden aangeboden;
  • beschikbaar zijn tijdens DDW23: 21 oktober t/m 29 oktober (9 dagen);
  • het Nederlands voldoende machtig zijn om het programma te kunnen volgen en gesprekken te voeren over de eigen praktijk.

In je motivatie bij je aanmelding licht je voorgaande criteria nader toe en geef je aan waarom juist jij/jullie de geschikte kandidaat bent/zijn voor DDW/D.

Aanmelden en selectie

Je meld je aan via het aanmeldformulier op www.drivingdutchdesign.nl. Met het aanmelden ga je akkoord met de bovenstaande deelnemersvoorwaarden.

Sluitingsdatum van de aanmelding is woensdag 1 maart 2023. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Inzendingen worden door Patrick Aarts Sen (BNO) en Katja Lucas (DDF) bekeken. Deelnemers worden geselecteerd op basis van portfolio, motivatie, ervaring en de hiervoor gemelde criteria. Ook wordt gekeken of iemand past in de samenstelling van de uiteindelijke groep deelnemers.

Uiterlijk vrijdag 3 maart informeren we je of je bent geselecteerd. Bezwaar maken tegen een afwijzing is niet mogelijk.

Deelname DDW 2023

Deelname aan DDW/D betekent niet automatisch deelname aan DDW. Het is aan de deelnemers om een juiste en relevante aanmelding in te dienen en aan alle criteria te voldoen. Daarnaast is het aan de deelnemer om de bijbehorende kosten voor deelname aan DDW op zich te nemen. Hou dus rekening met deelnamekosten en kosten voor o.a. locatie, exposeren, uitnodigingen, ontmoetingen en eventuele DDW-tickets voor de mensen die jij wilt uitnodigen en/of voor je team etc.

Lees hier over deelname aan DDW, het aanmeldproces,  de selectiecriteria en deelnamekosten.

Kosten

Deelnemers aan DDW/D betalen € 90,- als bijdrage in de kosten. Deelnemende studio’s van 2 of meer personen betalen verder een bijdrage van € 45,- per extra persoon. Een duo betaalt dus € 135,-. Daarnaast moeten deelnemers rekening houden met reis- en out-of- pocketkosten en de eventuele kosten ter voorbereiding op deelname aan de Dutch Design Week. De vermelde bedragen zijn exclusief btw.

De kernpartners nemen het merendeel van de kosten voor DDW/D voor hun rekening. Die bedragen circa € 750.- per deelnemer.

Afwezigheid en voortijdige beëindiging

Vanaf de start verplichten de deelnemers zich om het hele programma te volgen en in beginsel bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn. Als er sprake is van overmacht wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de manager van DDW/D. Het niet aanwezig zijn bij bijeenkomsten of het voortijdig beëindigen van deelname aan het programma leidt niet tot vrijstelling van betaling of restitutie van reeds betaalde bedragen.

BNO en DDF kunnen gezamenlijk besluiten dat er geen volgende editie komt. Eventueel al betaalde deelnemerskosten zullen dan worden gerestitueerd. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden of te lijden verliezen als directe of indirecte oorzaak van een besluit om DDW/D te annuleren.

Beeldmateriaal

Tijdens de diverse bijeenkomsten van DDW/D zal – al dan niet door de deelnemers zelf – beeldmateriaal gemaakt worden. De partners van Driving Dutch Design willen de mogelijkheid hebben om dit beeldmateriaal desgewenst voor communicatie- en promotiedoeleinden te gebruiken. Dit zal vooral online communicatie zijn. Wanneer je als deelnemer hier om bepaalde redenen bezwaar tegen hebt, laat dat dan tijdig aan de coördinator van het programma weten.

Tot slot

Het programma van Driving Dutch Design en daarmee DDW/D wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. Aan de inhoud van deze Deelnemersvoorwaarden en overige informatie over het programma kunnen echter geen rechten worden ontleend. BNO en DDF kunnen op ieder moment en naar eigen inzicht beslissingen nemen met betrekking tot (de inhoud van) het programma en de deelnemers.

DDW/D is een initiatief van Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Dutch Design Foundation (DDF) en Stichting Stokroos.

Contact programmacoördinator

Katja Lucas | Dutch Design Foundation
katja@dutchdesignfoundation.com