Deelnemersvoorwaarden 2024

In katalysator programma Driving Dutch Design helpen Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Dutch Design Foundation (DDF) en Stichting Stokroos gedreven ontwerpers de volgende stap te maken in hun creatief ondernemerschap.

Ontwerpers zijn eigenzinnige mensen die werken vanuit hun passie. Een groot idee. En om dat idee uit te kunnen voeren, worden ze ondernemer. Ondernemerschap zit echter vaak niet in het bloed van de ontwerper; bedrijven worden opgericht ten behoeve van het ontwerp en zelden ten gunste van de ontwerper. Driving Dutch Design maakt van deze ontwerpers ook ondernemers.

Jaarlijks selecteren we twintig tot vijfentwintig studio’s voor dit intensive professionaliseringstraject. Negen maanden lang volgen de geselecteerde ontwerpers, de Drivers, gezamenlijke masterclasses waarbij verschillende ondernemerscompetenties aan bod komen.
In aanvulling hierop ontwikkelen zij zich door gesprekken te initiëren met (een) mentor(en) en/of een coach. Dit helpt om nieuwe kennis en inzichten te vertalen naar de eigen creatieve praktijk. Ook het persoonlijke netwerk van de deelnemers wordt hierdoor verder versterkt.
Tot slot worden de deelnemers begeleid bij het ontwikkelen van een individuele en effectieve presentatie voor de Dutch Design Week (DDW), die past bij de persoon, het bedrijf en product of service. Dit onderdeel van het programma is facultatief. Een aanmelding voor DDW wordt, zoals alle aanmeldingen, door het DDW programma team beoordeeld. 

Criteria voor deelname

Het programma biedt plaats aan twintig tot vijfentwintig deelnemers met een eigen onderneming die:

 • idealiter 2-7 jaar ervaring hebben in het onderhouden van een eigen onderneming;
 • bereid zijn om gemiddeld minimaal één dag per week te investeren in deelname;
 • beschikbaar zijn van februari tot en met november;
 • twee dagen per maand vrijhouden voor het bijwonen van masterclasses en bijeenkomsten binnen Nederland;
 • ten tijde van het programma in Nederland wonen;
 • het Nederlands voldoende machtig zijn om het programma te kunnen volgen en gesprekken te voeren over de eigen praktijk;
 • de grenzen willen opzoeken van hun creatieve ondernemerschap;
 • hun product of dienst binnen dit traject verder willen ontwikkelen;
 • willen samenwerken binnen een multidisciplinaire groep;
 • willen investeren in de voorbereiding van de verschillende onderdelen van het programma;
 • willen investeren in Driving Dutch Design door middel van participatie, communicatie en samenwerking gedurende het gehele traject.

In je motivatie bij je aanmelding licht je voorgaande criteria nader toe en geef je aan waarom juist jij/jullie de geschikte kandidaat voor dit programma bent/zijn.

Aanmelden en selectie

Meld je aan via het aanmeldformulier op www.drivingdutchdesign.nl. Met het aanmelden ga je akkoord met deze deelnemersvoorwaarden.
Sluitingsdatum van de aanmelding is zondag 26 november 2023.

Het aantal beschikbare plaatsen is helaas beperkt. Inzendingen worden door Patrick Aarts Sen (BNO) en Katja Lucas (DDF) bekeken. Deelnemers worden geselecteerd op basis van portfolio, motivatie, ervaring, de hiervoor gemelde criteria en het toelatingsgesprek. Ook wordt gekeken of iemand past in de samenstelling van de uiteindelijke groep deelnemers.

De toelatingsgesprekken vinden hoogstwaarschijnlijk plaats op maandag 4 of dinsdag 5 december. Uiterlijk vrijdag 8 december word je op de hoogte gebracht of je geselecteerd bent om deel te nemen aan Driving Dutch Design 2024. Bezwaar maken tegen een afwijzing is niet mogelijk.

Kosten

Deelnemers aan Driving Dutch Design betalen € 405- als bijdrage in de kosten. Deelnemende studio’s van 2 of meer personen betalen verder een bijdrage van € 240,- per extra persoon. Een duo betaalt dus € 645,-. Daarnaast moeten de Drivers rekening houden met reis- en out-of- pocketkosten en de eventuele kosten ter voorbereiding op deelname aan de Dutch Design Week. De vermelde bedragen zijn exclusief btw.

De initiatiefnemers, samen met alle (kennis)partners en sponsoren, nemen het merendeel van de kosten voor het programma voor hun rekening. Die bedragen circa € 5.000.- per deelnemer.

Werkenden in de culturele en creatieve sectoren kunnen via Werktuig PPO een bijdrage aanvragen voor het mede financieren van hun professionele ontwikkeling. PPO staat open voor werknemers in loondienst en zzp’ers.

De bijdrage is ook beschikbaar voor Driving Dutch Design.

Afwezigheid en voortijdige beëindiging

Vanaf de start verplichten de deelnemers zich om het hele programma te volgen en in beginsel bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn. Als er sprake is van overmacht wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de programmamanager van Driving Dutch Design.

Indien een deelnemer drie keer zonder geldige reden afwezig is geweest, kan de organisatie besluiten de deelnemer van verdere deelname aan het programma uit te sluiten. Het niet aanwezig zijn bij bijeenkomsten of het voortijdig beëindigen van deelname aan het programma leidt niet tot vrijstelling van betaling of restitutie van reeds betaalde bedragen.

BNO en DDF kunnen gezamenlijk besluiten dat er geen volgende editie komt. Eventueel al betaalde deelnemerskosten zullen dan worden gerestitueerd. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden of te lijden verliezen als directe of indirecte oorzaak van een besluit om Diving Dutch Design te annuleren.

Beeldmateriaal

Tijdens de diverse bijeenkomsten van Driving Dutch Design zal – al dan niet door de deelnemers zelf – beeldmateriaal gemaakt worden. De partners van Driving Dutch Design willen de mogelijkheid hebben om dit beeldmateriaal desgewenst voor communicatie- en promotiedoeleinden te gebruiken. Dit zal vooral online communicatie zijn. Wanneer je als deelnemer hier om bepaalde redenen bezwaar tegen hebt, laat dat dan tijdig aan de programmamanager weten.

Tot slot

Het programma van Driving Dutch Design wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. Aan de inhoud van deze Deelnemersvoorwaarden en overige informatie (waaronder informatie over planning en inhoudelijke informatie) die versterkt wordt tijdens Driving Dutch Design kunnen echter geen rechten worden ontleend. BNO en DDF kunnen op ieder moment en naar eigen inzicht beslissingen nemen met betrekking tot (de inhoud van) het programma en de deelnemers.

Driving Dutch Design is een initiatief van ABN AMRO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Dutch Design Foundation (DDF) én wordt sinds 2020 met grote betrokkenheid ondersteund door Stichting Stokroos. Het biedt een platform om talentvolle ontwerpers met een eigen bedrijf verder te professionaliseren.

Contact programmamanager

Patrick Aarts Sen
06 511 98887
info@drivingdutchdesign.nl / patrick@bno.nl