ddd-website-3-partnerlogos

Programma

In katalysator programma Driving Dutch Design (DDD) helpen ABN AMRO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Dutch Design Foundation (DDF) gedreven ontwerpers de volgende stap te maken in hun creatief ondernemerschap.

Ontwerpers zijn eigenzinnige mensen die werken vanuit hun passie. Een groot idee. En om dat idee uit te kunnen voeren, worden ze ondernemer. Ondernemerschap zit echter vaak niet in het bloed van de ontwerper; bedrijven worden opgericht ten behoeve van het ontwerp en zelden ten gunste van de ontwerper. Driving Dutch Design maakt van deze ontwerpers ook ondernemers.

Elk jaar selecteren Patrick Aarts Sen (BNO) en Katja Lucas (DDF) mede namens ABN AMRO circa twintig studio’s voor een intensief professionaliseringstraject. Negen maanden lang volgen de geselecteerde ontwerpers, de Drivers, gezamenlijke masterclasses op het gebied van ondernemen. Daarnaast ontwikkelen zij zich persoonlijk onder leiding van een ABN AMRO coach.

Parallel aan dit traject wordt Bureau DDD door de Drivers opgericht. In dit tijdelijke bedrijf werken zij toe naar de Dutch Design Week (DDW). Hier presenteert ieder zich op een manier die het beste past bij de persoon, het bedrijf en product of service. Daarbij ondersteund door het gezamenlijke netwerk en de kennis van de initiatiefnemers, partners en andere deelnemers.
Ook het Drivers Pitch Event krijgt vorm binnen Bureau DDD.

Criteria voor deelname

Het programma biedt plek aan twintig tot vijfentwintig deelnemers met een eigen onderneming die:

 • idealiter 2-5 jaar ervaring hebben in het onderhouden van een eigen onderneming;
 • bereid zijn om gemiddeld minimaal één dag per week te investeren in deelname;
 • beschikbaar zijn van februari tot en met november;
 • elke tweede donderdag en vierde vrijdag van de maand vrijhouden voor het bijwonen van masterclasses en bijeenkomsten binnen Nederland;
 • ten tijde van het programma in Nederland wonen;
 • de grenzen willen opzoeken van hun creatieve ondernemerschap;
 • hun product of dienst binnen dit traject verder willen ontwikkelen;
 • willen samenwerken binnen een multidisciplinaire groep;
 • willen investeren in de voorbereiding van de masterclasses;
 • willen investeren in een individueel coachingstraject;
 • willen investeren in en deelnemen aan Bureau DDD;
 • willen investeren in Driving Dutch Design door middel van participatie, communicatie en samenwerking gedurende het gehele traject.

In je motivatie bij je aanmelding licht je voorgaande criteria nader toe en geef je aan waarom juist jij/jullie de geschikte kandidaat voor dit programma bent/zijn.

Aanmelden en selectie

Meld je aan via het aanmeldformulier op www.drivingdutchdesign.nl. Met het aanmelden ga je akkoord met deze deelnemersvoorwaarden.
Sluitingsdatum van de aanmelding is woensdag 17 november 2021. Uiterlijk vrijdag 26 november krijg je een terugkoppeling naar aanleiding van je inzending en hoor je of je wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

Het aantal beschikbare plaatsen is helaas beperkt. Inzendingen worden door Patrick Aarts Sen (BNO) en Katja Lucas (DDF) bekeken. Deelnemers worden geselecteerd op basis van portfolio, motivatie, ervaring, de hiervoor gemelde criteria en het toelatingsgesprek. Ook wordt gekeken of iemand past in de samenstelling van de uiteindelijke groep deelnemers.

De toelatingsgesprekken vinden hoogstwaarschijnlijk plaats op woensdag 1 december in Amsterdam en op donderdag 2 december in Eindhoven. De daar op volgende week word je persoonlijk op de hoogte gebracht of je geselecteerd bent om deel te nemen aan Driving Dutch Design 2022. Bezwaar maken tegen een afwijzing is niet mogelijk.

Kosten

Deelnemers aan Driving Dutch Design betalen € 375- als bijdrage in de kosten. Deelnemende studio’s van 2 of meer personen betalen verder een bijdrage van € 200,- per extra persoon. Een duo betaalt dus € 575,-. Daarnaast moeten de Drivers rekening houden met reis- en out-of- pocketkosten én de bijdrage aan Bureau DDD. De hoogte van deze bijdrage wordt door de Drivers gezamenlijk vastgesteld. Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw.

De initiatiefnemers, samen met alle (kennis)partners en sponsoren, nemen de daadwerkelijke kosten voor hun rekening (circa € 5.000.- per deelnemer).

Afwezigheid en voortijdige beëindiging

Vanaf de start verplichten de deelnemers zich om het hele programma te volgen en in beginsel bij iedere bijeenkomst aanwezig te zijn. Als er sprake is van overmacht wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld aan de programmamanager van Driving Dutch Design. Het niet aanwezig zijn bij bijeenkomsten of het voortijdig beëindigen van deelname aan het programma leidt niet tot vrijstelling van betaling of restitutie van reeds betaalde bedragen.

De drie initiatiefnemers kunnen besluiten dat er geen volgende editie komt. Eventueel al betaalde deelnemerskosten zullen dan worden gerestitueerd. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden of te lijden verliezen als directe of indirecte oorzaak van een besluit om DDD te annuleren.

Beeldmateriaal

Tijdens de diverse bijeenkomsten en events van Driving Dutch Design zal – al dan niet door de deelnemers zelf – beeldmateriaal gemaakt worden. De partners van Driving Dutch Design willen de mogelijkheid hebben om dit beeldmateriaal desgewenst voor communicatie- en promotiedoeleinden te gebruiken. Dit zal vooral online communicatie zijn. Wanneer je als deelnemer hier om bepaalde redenen bezwaar tegen hebt, laat dat dan tijdig aan de programmamanager weten.

Tot slot

Het programma van DDD wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. Aan de inhoud van deze Deelnemersvoorwaarden en overige informatie (waaronder informatie over planning en inhoudelijke informatie) die versterkt wordt tijdens DDD kunnen echter geen rechten worden ontleend. ABN AMRO, BNO en DDF kunnen op ieder moment en naar eigen inzicht beslissingen nemen met betrekking tot (de inhoud van) het programma en de deelnemers.

Driving Dutch Design is een initiatief van ABN AMRO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Dutch Design Foundation (DDF). Het biedt een platform om talentvolle ontwerpers met een eigen bedrijf verder te professionaliseren.

Contact

Patrick Aarts Sen
06 511 98887
info@drivingdutchdesign.nl / patrick@bno.nl

Heb je een vraag of wil je meer weten over het programma?
Stuur een email naar Patrick Aarts Sen

© Driving Dutch Design | ABN AMRO, BNO & Dutch Design Foundation